Ga naar inhoud

Basis-GGZ

Voor personen met lichte tot matige mentale of psychische problemen is vaak een korte of klachtgerichte behandeling voldoende. GGMD ondersteunt hiervoor personen met een gehoorbeperking en hun naasten.

GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

GGZ voor personen met een gehoorbeperking

Personen met lichte tot matige mentale of psychische problemen kloppen vaak aan bij een huisarts of praktijkondersteuner. Als iemand doof is of een andere gehoorbeperking heeft, is specifieke expertise vaak wenselijk. GGMD biedt deze hulp aan mensen met gehoorproblemen en hun naasten.

GGZ Ondersteuning en zorg via GGMD

Behandeling binnen de generalistische basis-GGZ is kortdurend. De behandelaar schat na het intakegesprek, op basis van de ernst van de klachten, de duur van de behandeling in.

U kunt uw patiënt, cliënt of bewoner doorverwijzen naar GGMD voor geestelijke gezondheidszorg bij mentale en psychische problemen zoals:

GGMD is gespecialiseerd in de hulp en ondersteuning aan personen die doof of slechthorend zijn én aan mensen met een gehoorbeperking zoals tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière.
Zorg en training bij tinnitus en hyperacusis, leren omgaan met tinnitus en hyperacusis

Behandeling van tinnitus (oorsuizen)

GGMD biedt generalistische basis-GGZ en training aan mensen die veel last hebben van tinnitus (oorsuizen). Hiervoor is een verwijzing van een arts nodig (huisarts of KNO-arts). Er wordt meestal gestart met psycho-educatie, met uitleg over de mogelijke oorzaken en gevolgen van tinnitus en tips bij tinnitus.

Na deze voorlichting zijn – indien nodig – enkele behandelgesprekken mogelijk bij een (GZ-) psycholoog van GGMD. Mocht er vervolgens een verdere hulpvraag en indicatie voor vervolgbehandeling zijn, dan kan intern verwezen worden naar de specialistische GGZ.

Bekijk de training 'Werken aan tinnitus'
GGMD-hulp voor mensen met een gehoorbeperking - ondersteuning bij geldzaken, wonen en communicatie met instanties

Praktische hulp en ambulante begeleiding

Met een gehoorbeperking kan het lastig zijn om volledig zelfstandig te functioneren. GGMD biedt ondersteuning bij dagelijkse bezigheden, geldzaken en verplichtingen. Ambulant begeleiders stimuleren ook om nieuwe dingen te ondernemen door samen te werken aan zelfvertrouwen. We bieden individuele begeleiding, groepsgesprekken, ondersteuning en training bij communicatie, sociale vaardigheden en opvoeden.

Lees meer over ambulante- en maatschappelijke dienstverlening
Aanmelden bij GGMD