Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Communicatietrainingen en logopedie

GGMD biedt hulp aan mensen met gehoorproblemen en aan hun naasten. We ondersteunen bij alle problemen die gerelateerd zijn aan het gehoor, zoals uitdagingen bij communicatie.

GGMD biedt praktische ondersteuning voor mensen met een gehoorbeperking zoals gehoorverlies. We geven trainingen in communicatie en acceptatie.

De communicatiekloof overbruggen

Gehoorproblemen treffen niet allen de patiënt of cliënt, maar ook alle betrokkenen. Vaak loopt de communicatie minder makkelijk en is het moeilijk te weten wat iemand wel of niet hoort.

Ook het communiceren in grote groepen is voor een dove, slechthorende of doofblinde persoon een uitdaging. Iedereen praat door elkaar en de persoon weet niet precies wat er gebeurt. Het gevolg voor de cliënt kan zijn dat diegene zich anders, buitengesloten en eenzaam voelt.

Het ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. Met trainingen, advies, geestelijke gezondheidszorg en begeleiding is GGMD gespecialiseerd in de hulp en ondersteuning aan mensen die doof of slechthorend zijn.
hulp bij het maken van communicatieafspraken

Professionele zorg via GGMD

GGMD biedt onder andere ondersteuning door middel van:

  • Communicatietrainingen en informatiebijeenkomsten voor cliënten en hun naasten.
  • Trainingen in spraakafzien (logopedie) of gebarentaal.
  • Maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg bij mentale en psychische problemen als gevolg van bijvoorbeeld eenzaamheid, stress en depressiviteit.
  • Hulp bij het maken van communicatieafspraken.
  • Gezinshulp en -advies bij opvoeden.
GGMD logopedie

Doorverwijzen voor logopedie

U kunt uw patiënt of cliënt doorverwijzen voor logopedie als onderdeel uit het pakket ‘Beter communiceren’. Dit pakket omvat diverse vaardigheden die bijdragen aan een betere communicatie zoals een training NmG, een assertiviteitstraining, spraakafzien, persoonlijke begeleiding en advies over hulpmiddelen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar logopedie@ggmd.nl.

Ben jij logopedist en wil je zelf een training ‘Spraakafzien’ geven? Download het werkboek na het invullen van de vragenlijst.

Training 'Beter communiceren'
Aanmelden bij GGMD