Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Specialistische GGZ

GGMD biedt hulp bij bijna alle GGZ-diagnoses. Ook ondersteunen we vanuit de specialistische GGZ bij mentale en psychische problemen en als de patiënt de zorgvraagzwaarte voor Basis-GGZ overstijgt.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Specialistische zorg bij gehoorbeperkingen

Specialistische GGZ (SGGZ) via GGMD is er voor

  • patiënten die doof, zwaar slechthorend of doofblind zijn met lichte psychische of mentale problemen (die ­het gevolg zijn van de gehoorbeperking), of
  • patiënten die een gehoorbeperking én ernstige psychische of psychiatrische klachten hebben. Voorbeelden zijn  ADHD, angst- en dwangklachten, borderline, manie, schizofrenie en verslaving. Ook is er soms sprake van twee of meer aandoeningen of stoornissen tegelijk.
Het behandelen en ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. De psychologen en psychiaters van GGMD zijn gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan dove en slechthorende mensen.
GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

Professionele zorg op maat

Binnen deze tweedelijns psychologische zorg zijn diverse behandeltrajecten mogelijk. Bij GGMD werken professionele medewerkers zoals psychologen, psychiaters, communicatietrainers en ambulant begeleiders. Zij kennen de samenhang van auditieve en psychische stoornissen. Wat betreft communicatie geven zij de behandeling onder andere vorm met communicatietherapeuten en (schrijf)tolken, gebarentaal en non-verbale therapievormen.

Aanmelden bij GGMD