Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Basis-GGZ of specialistische GGZ?

GGMD biedt hulp bij bijna alle GGZ-diagnoses. Als een persoon doof, zwaar slechthorend of doofblind is overstijgt de patiënt de zorgvraagzwaarte voor Basis-GGZ. De zorg wordt dan aangeboden van uit de Specialistische GGZ.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Basis-GGZ

De Basis-GGZ via GGMD is er voor:

  • personen die wel een gehoorbeperking hebben maar niet doof of zwaar slechthorend zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld personen met een gehoorbeperking zoals tinnitus, hyperacusis, Ménière (zonder doofheid) of cochleair implantaat, die

  • te maken hebben met lichte tot matige mentale of psychische problemen (zoals somberheid, stress, eenzaamheid).

Behandeling binnen de generalistische basis-GGZ is kortdurend. De behandelaar schat na het intakegesprek, op basis van de ernst van de klachten, de duur van de behandeling in. Binnen deze eerstelijns psychologische zorg zijn diverse behandeltrajecten mogelijk, zoals individuele begeleiding en gesprekken met psychologen en maatschappelijke ondersteuners, training en groepsgesprekken.

Het behandelen en ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. De psychologen en psychiaters van GGMD zijn gespecialiseerd in de hulp en ondersteuning aan personen met een gehoorbeperking.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Specialistische GGZ via GGMD is er voor

  • patiënten die doof, zwaar slechthorend of doofblind zijn met lichte psychische of mentale problemen (die het gevolg zijn van de gehoorbeperking), of
  • patiënten die een gehoorbeperking en ernstige psychische of psychiatrische klachten hebben. Voorbeelden zijn: autisme, ADHD, angst- en dwangklachten, dementie, borderline, manie, schizofrenie, eetproblemen en verslaving. Ook is er soms sprake van twee of meer aandoeningen of stoornissen tegelijk.

Binnen deze tweedelijns psychologische zorg zijn diverse behandeltrajecten mogelijk, zoals gesprekken met psychologen, psychiaters, ambulante zorg of behandeling en/of opname in een instelling.

Ik wist niet precies of de geestelijke gezondheidszorg voor mijn patiënt binnen Basis- of specialistische GGZ viel. Door direct contact met de behandelaren van GGMD op te nemen kon ik snel de juiste verwijsbrief klaarmaken.

Voor meer informatie, vragen of collegiaal overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700. Ook kunt u een mail sturen naar contact@ggmd.nl

Aanmelden bij GGMD