Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Basis-GGZ of specialistische GGZ?

GGMD biedt hulp bij bijna alle GGZ-diagnoses. Als iemand doof, zwaar slechthorend of doofblind is, overstijgt deze persoon de zorgvraagzwaarte voor Basis-GGZ. De zorg wordt dan aangeboden van uit de Specialistische GGZ.

GGMD biedt hulp bij mentale problemen en GGZ diagnoses

Basis-GGZ

De Basis-GGZ via GGMD is er voor:

  • personen die een gehoorbeperking hebben maar niet doof of zwaar slechthorend zijn.

Of een diagnose binnen de Basis-GGZ valt, wordt bepaald door de hoeveelheid gehoorverlies (tot 50 db verlies) en door de mate waarin er spraak kan worden verstaan. Wanneer er nog ongeveer 70% van de spraak verstaan kan worden, is het gehoorverlies een lichte gehoorbeperking en valt het onder de Basis-GGZ.

De Basis-GGZ via GGMD is er ook voor:

  • personen met gehoor gerelateerde klachten (oorsuizen/tinnitus, hyperacusis, Méniere (zonder doofheid) of cochleair implantaat), waarbij de klachten een licht tot matig negatieve impact hebben op meerdere levensdomeinen (verstoring van functioneren op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied, zoals somberheid, stress of eenzaamheid).

Deze klachten kunnen soms samengaan met gehoorverlies maar dit hoeft niet het geval te zijn: de klachten kunnen zowel voorkomen zonder objectiveerbare gehoorafwijking (een audiogram toont geen afwijkingen) als bij (lichte tot ernstigere) afwijkingen van het gehoor.

Wanneer er sprake is van een gehoorbeperking met negatieve gevolgen in het dagelijks leven, maar zonder dat er sprake is van een diagnose (een DSM-stoornis die door de zorgverzekeraar wordt vergoed), valt het buiten de Basis-GGZ en kan de persoon worden verwezen naar de Zvw-ZG.

Behandeling  

Behandeling binnen de generalistische Basis-GGZ is kortdurend. De behandelaar schat na het intakegesprek, op basis van de ernst van de klachten, de duur van de behandeling in.

Binnen deze eerstelijns psychologische zorg zijn diverse behandeltrajecten mogelijk, zoals individuele behandelgesprekken en/of groepsbehandelingen door psychologen of een van onze andere disciplines wanneer dit passend is. 

Het behandelen en ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. De psychologen en psychiaters van GGMD zijn gespecialiseerd in de hulp en ondersteuning aan personen met een gehoorbeperking.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Specialistische GGZ via GGMD is er voor personen die een gehoorbeperking hebben (inclusief doof en zwaar slechthorend) in combinatie met psychische of psychiatrische klachten. Voorbeelden zijn: stemmingsproblematiek, angst- en dwangklachten, ADHD, autisme, verslaving en persoonlijkheidsproblematiek.

De behandelaar schat na het intakegesprek, op basis van de ernst van de klachten, de duur van de behandeling in.  Er zijn diverse behandelmogelijkheden mogelijk, zoals individuele behandelgesprekken en/of groepsbehandelingen door verschillende disciplines (met bijvoorbeeld psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, SPV’er etc.).

Ik wist niet precies of de geestelijke gezondheidszorg voor mijn patiënt binnen Basis- of specialistische GGZ viel. Door direct contact met de behandelaren van GGMD op te nemen kon ik snel de juiste verwijsbrief klaarmaken.

Voor meer informatie, vragen of collegiaal overleg met onze behandelaars verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700. Ook kunt u een mail sturen naar contact@ggmd.nl

Aanmelden bij GGMD