Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Jeugd en gezin

Iedereen heeft wel eens problemen met een partner of het opvoeden van kinderen. Dit soort problemen oplossen is niet altijd makkelijk. GGMD biedt ambulante hulp- en dienstverlening aan dove, doofblinde en ernstig slechthorende mensen.

zorg voor het gezin, jongeren en kinderen

Opvoedbegeleiding en ambulante hulp voor gezinnen

Wij bieden ondersteuning bij opvoeding door middel van ambulante gezinsbehandeling aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. GGMD biedt opvoedondersteuning in de vorm van ouderadvies en -begeleiding, gezinsobservaties en trainingen. De systeemgerichte ondersteuning passen we altijd aan op de situatie in het gezin.

U kunt uw patiënt of cliënt naar GGMD doorverwijzen voor bijvoorbeeld:

  • hulp bij het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin,
  • vragen over seksualiteit en identiteit,
  • hulp bij het omgaan met doof- of slechthorendheid,
  • stimuleren van gewenst gedrag en omgaan met ongewenst gedrag,
  • voorkomen van maatschappelijke ontsporing of
  • twee culturen in één gezin (Dovencultuur en horende cultuur).

U kunt ons ook inschakelen als:

  • het kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt,
  • het kind vermoedelijk een psychische ziekte heeft,
  • het kind hebt een beperking heeft of
  • er een ondertoezichtstelling (ots) is.
GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Hulp voor jongeren

Dove en slechthorende kinderen en jongeren kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over de omgang met horende personen, vrienden (online en offline), problemen op school, identiteit en seksualiteit.

Ook komt het steeds vaker voor dat jongeren mentale problemen hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder sociale druk, stress, trauma’s, familieproblemen, invloeden van sociale media. Ook dove of slechthorende kinderen kunnen hiermee te maken hebben.

GGMD biedt speciale geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, praktische trainingen én opvoedbegeleiding aan gezinnen met dove gezinsleden.

Lees meer informatie over jeugd GGZ
problemen op school, werk of buren door communicatie

Problemen buiten het gezin

Niet alleen binnen het gezin zijn er wel eens uitdagingen bij communicatie, onopgeloste conflicten en verschil in waarden en doelen. Ook met buren, vrienden, familieleden, collega’s of op school kan dit het geval zijn. Ook gebrek aan steun en vertrouwen, geen begrip voor elkaars behoeften en onrealistische verwachtingen komen voor.

Zorg via GGMD

U kunt uw patiënt, cliënt of bewoner doorverwijzen naar GGMD. Wij zijn er voor mensen met een gehoorbeperking en voor hun naasten. Bij GGMD kan iemand vragen stellen over uitdagingen binnen de relatie met een partner, (schoon)familie, kinderen, ouders, vrienden of anderen. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.

Lees meer over hulp bij relaties en contact met anderen
Gezinnen met dove of slechthorende kinderen

Verwijzing via de Jeugdwet

Gespecialiseerde zorgverlening aan gezinnen met dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen in dove gezinnen, valt onder de Jeugdwet.

De gemeente is verantwoordelijk voor (het betalen van) de jeugdhulp maar heeft geen rol in het toekennen van deze hulp. Dit wordt ‘medische verwijsroute’ genoemd.

Voor toegang tot deze hulp is in alle gevallen verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Op basis van deze verwijzing kan de gemeente een beschikking afgeven.

Aanmelden bij GGMD