Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Doorverwijzing door arts, specialist of gemeente

Personen die zorg nodig hebben via GGMD kunnen zichzelf aanmelden of u, als verwijzer of gemeente, kunt hierbij ondersteunen. Of er een beschikking of verwijzing nodig is, is afhankelijk van welke zorg nodig is én van de situatie van de cliënt.

Aanmelden kan via ZorgDomein of ons aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Verwijsbrief of beschikking vanuit de gemeente?

Zorg en dienstverlening van GGMD voor vroegdove (doof geboren) en doofblinde volwassenen:

Betaling via de gemeente met Wmo-beschikking

 • Maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen
 • Ambulante begeleiding op gebied van wonen, ook voor ernstig slechthorenden
 • Vaardigheidstrainingen zoals ‘Omgaan met geld’.

Betaling via zorgverzekering mét verwijsbrief via arts of specialist

 • Trainingen, zoals communicatie, sociale vaardigheden (Goldstein), assertiviteit
 • Individuele gesprekken en groepstrainingen zoals ‘Leren leven met uw beperking’
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen
 • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’

Zorg en dienstverlening van GGMD voor mensen die slechthorend, plots- of laatdoof zijn en mensen met tinnitus, Ménière, hyperacusis en andere gehoorbeperkingen:

Betaling via zorgverzekering mét verwijsbrief via arts of specialist

 • Maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning bij dagelijkse bezigheden en verplichtingen
 • Trainingen, zoals communicatie, sociale vaardigheden (Goldstein), assertiviteit
 • Informatie en advies van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
 • Individuele gesprekken en groepstrainingen: Leren leven met uw beperking
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen
 • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’
 • Behandelprogramma ‘Hyperacusis’

Betaling via de gemeente met Wmo-beschikking

 • Ambulante begeleiding op gebied van wonen, voor ernstig slechthorenden

Vanuit de Jeugdwet, via de gemeente

De zorg en dienstverlening van GGMD voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bestaat uit:

 • GGZ-behandeling voor dove en slechthorende kinderen onder de
  18 jaar, en voor kinderen van dove ouders (CODA’s)
 • Ambulante gezinsbehandeling en ondersteuning bij opvoeding aan gezinnen met dove/horende kinderen van
  dove ouders, en dove kinderen van horende ouders
 • Consultatie aan lokale partijen
 • Ambulante gezinsbehandeling en ondersteuning bij opvoeding aan ouders van dove en ernstig slechthorende kinderen

Om met de zorg te kunnen starten, is ook een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

GGMD biedt diensten aan horende mensen met een directe relatie tot een doof of slechthorend persoon (familie, vrienden en collega’s). Als die persoon zorg of begeleiding krijgt, valt de hulp voor de horende binnen de financiering en doorverwijzing of beschikking van die zorg of begeleiding.

Beschikking voor Wmo of Jeugdwet (gemeenten)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Bewoners kunnen terecht bij een Wmo-loket, sociaal wijkteam of aangewezen dienstverlenende organisatie.

GGMD is de enige organisatie die op landelijk niveau maatschappelijk werk & gespecialiseerde ambulante begeleiding biedt aan doven. GGMD heeft een raamovereenkomst voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als voor de Jeugdwet. In deze raamovereenkomsten staan afspraken over het aanbod van GGMD, producten, tarieven, kwaliteitseisen, berichtenverkeer etc.

Binnen de landelijke raamovereenkomst Wmo biedt GGMD:

 • zorgverlening aan volwassen vroegdove mensen,
 • zorgverlening aan volwassen doofblinde mensen en
 • incidenteel ernstig slechthorenden, plots- en laatdove mensen.

De zorg bestaat uit:

 • gespecialiseerde ambulante begeleiding én behandeling,
 • maatschappelijk werk voor volwassenen met doofheid en
 • ambulante begeleiding op gebied van wonen.

Binnen de landelijke raamovereenkomst Jeugdwet biedt GGMD:

 • GGZ-behandeling voor dove en slechthorende kinderen onder de
  18 jaar, en voor kinderen van dove ouders (CODA’s).
 • Ambulante gezinsbehandeling en ondersteuning bij opvoeding aan gezinnen met dove/horende kinderen van
  dove ouders, en dove kinderen van horende ouders.
 • Consultatie aan lokale partijen.
 • Ambulante gezinsbehandeling en ondersteuning bij opvoeding aan ouders van dove en ernstig slechthorende kinderen.

Als u vragen heeft over een doof kind in uw gemeente of op uw school, kunt u ons benaderen voor advies of afstemming. Hiervoor is de prestatie ‘consultatie’ opgenomen in de raamovereenkomst.

GGMD biedt zorg bij mentale problemen en ggz diagnoses

Kan GGMD mijn patiënt of cliënt helpen?

GGMD biedt brede ondersteuning en professionele zorg bij alle problemen die mensen met gehoorproblemen en hun naasten kunnen hebben. Voor collegiaal overleg, vragen of informatie kunt u contact opnemen via 088 – 43 21 700 of contact@ggmd.nl.

Na aanmelding neemt één van onze medewerkers contact op met de cliënt voor een aanmeldgesprek. Wij kijken dan welke zorg het beste bij de situatie en planning past.

Overleg, vragen of informatie
GGMD biedt zorg bij grensoverschrijdend gedrag

Met spoed hulp nodig?

In sommige gevallen is met spoed hulp nodig in de vorm van professionele zorg door bijvoorbeeld een ambulant begeleider, psycholoog, psychiater of noodopvang. Ook kan het gaan om direct noodzakelijke praktische ondersteuning bij problemen met instanties en administratieve zaken.

Lees meer over hulp bij spoed of crisissituaties
GGMD biedt hulp en ondersteuning binnen het gezin, voor kinderen en jongeren.

Het behandelen en ondersteunen van personen met een gehoorbeperking vraagt al snel om specialistische zorg. De psychologen en psychiaters van GGMD zijn gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan dove en slechthorende mensen.

Zorg via GGMD, hoe werkt dat?

 • Stap 1
  Aanmelden
 • Stap 2
  Communicatie-check
 • Stap 3
  Intakegesprek
 • Stap 4
  Zorgverlening