Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Crisissituaties

Zeker in crisissituaties vraagt het contact met en de zorg voor dove en slechthorende mensen om specifieke deskundigheid. Neem geen risico. Neem contact op met GGMD voor gespecialiseerde zorg.

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 – 43 21 700.

GGMD biedt zorg bij grensoverschrijdend gedrag

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 088 – 43 21 700.

Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de huisartsenpost of de politie, deze kunnen zo nodig andere diensten inschakelen.

Heeft u met spoed een tolk nodig? Neem dan contact op met Tolkcontact.

 

Maakt u zich zorgen om iemand in de omgeving of om uw patiënt of cliënt? In een noodsituatie belt u direct: 112.

Bent u doof of slechthorend? Bel via de app Tolkcontact het alarmnummer 112.
Of chat met de meldkamer via 112NL app.

Geen levensgevaar, maar wel hulp nodig? Bel 113 (normaal tarief) of 0800-0113 (gratis) of start een 113 chatgesprek.

In het geval van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, seksueel getinte opmerkingen, misbruik, verwaarlozing of geweld is het belangrijk directe actie te ondernemen.

Bij GGMD werken mensen die luisteren en met de dove of slechthorende persoon kunnen communiceren. Afhankelijk van de vraag en in overleg met de cliënt én zorgverlener kijken we welke vorm van zorg het beste is. Wij bieden onder andere:

Als dat nodig is, werken we samen met andere instellingen, bijvoorbeeld bij acute situaties of bij crisisopvang.

Meer informatie over grensoverschrijdend gedrag lees je hier.

Trainingen via GGMD

GGMD organiseert regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten voor personen met een gehoorbeperking en voor hun omgeving. De trainingen gaan over gehoorproblemen, communicatie, vaardigheidstrainingen, opvoeding, voor de horende omgeving en voor professionals.

Direct contact