Ga naar inhoud
Kruimelpad:

Verwijsbrieven

Bij aanmelding voor zorg via GGMD is in veel gevallen een verwijsbrief van huisarts of specialist én audiogram nodig. Wij hebben alle verwijsbrieven op een rij gezet.

Download de juiste verwijsbrief

U kunt uw patiënt of cliënt doorverwijzen naar GGMD via ZorgDomein of via ons aanmeldformulier. Uw verwijsbrief is nodig voor zorgindicatie vanuit de verzekering of gemeente.

De verwijsbrief (en eventuele bijlages) kunt u mailen naar contact@ggmd.nl of faxen naar 088 – 43 21 707.

Verwijzingen bij behandeling en begeleiding door GGMD-psychiaters, -psychologen en ambulant begeleiders:

Verwijzingen bij begeleiding, onderzoek en training gericht op het beter leren omgaan met een auditieve (of dubbele) beperking, met als doel de patiënt zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren:

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-zorg) voor personen die doof, doofblind of ernstig slechthorend, plots- of laatdoof zijn én mensen met Ménière en gehoorverlies:
    Verwijsbrief en informatieblad

Verwijzingen bij zorgverlening en training aan dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen in dove gezinnen:

GGMD is er voor mensen met een gehoorbeperking en hun naasten. Wij gaan met de betrokkenen in gesprek en bieden ondersteuning, begeleiding, training en advies – passend bij de situatie.
Overleg, vragen of informatie